Koszty postępowań komorniczych

zaliczki | opłaty stałe | opłaty stosunkowe

W postępowaniach prowadzonych przez komornika sądowego wnioskodawca - wierzyciel co do zasady zobowiązany jest do tymczasowego pokrywania niektórych kosztów. Poniżej zamieszczono te koszty, które mają najczęstsze znaczenie w praktyce (szczegółowe wezwanie o opłaty/zaliczki Komornik Sądowy Katowice - Zachód Jakub Karpeta wysyła do wnioskodawcy/wierzyciela w każdym postępowaniu odrębnie lub też w formie zbiorczych zestawień):

Rodzaj postępowania
Rodzaj kosztu
Kwota (PLN)
Zabezpieczenie
(Click to sort descending)
Egzekucja
(Click to sort descending)
Doręczenie korespondencji
(Click to sort descending)
Poszukiwanie majątku upadłego
(Click to sort descending)
Spis inwentarza
(Click to sort descending)
Eksmisja
(Click to sort descending)
Uwagi
koszty korespondencjiod 6,666,10 zł to koszt doręczenia 1 listu poleconego w formacie S z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru według aktualnego cennika Poczty Polskiej (jednorazowe wezwanie o zaliczkę na korespondencję zwykle nie przekracza 60,00 zł)
e-zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)39,72wysokość opłaty zmienia się co roku w dniu 01.04. (tu: kwota obowiązująca od 04.2022 do 03.2023)
e-zapytanie do Urzędu Skarbowego (US)35,00niektóre informacje można uzyskać bezpłatnie (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią)
e-zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW)20,00koszt jednego zapytania, jednego typu (zaawansowane lub proste), dot. jednego dłużnika
e-zapytanie do KIR (Ognivo)bezpłatne*część zapytań komornik może dokonać w ramach abonamentu (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią)
zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach bankowych (CIoRB)15,00co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią
e-zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)bezpłatne*
opłata za poszukiwanie majątku100,00
nagrywanie czynności50,00co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią
pozostałe zapytania w formie pisemnej (np. do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta, zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej itp.)10,00 - 45,00w zależności od podmiotu, liczby stron, formy przetwarzania udzielanych informacji (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią)
opłata za wpis wszczęcia egzekucji w księdze wieczystej100,00opłata za jeden wpis, obejmujący jedną księgę wieczystą
opłata stosunkowa - zabezpieczenie roszczenia pieniężnego5% wartości roszczeniawięcej informacji w dziale Postępowanie zabezpieczające
opłata stała - wprowadzenie w posiadanie/eksmisja lokalu mieszkalnego1500,00więcej informacji w dziale Eksmisja
opłata stała - wprowadzenie w posiadanie/eksmisja z innego lokalu2.000,00*lokal służący wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej → +1.000,00 zł za każdą kolejną izbę, max. 30.000 zł; więcej informacji w dziale Eksmisja
opłata stała - doręczenie korespondencji60,00opłata jest pobierana osobno za każdy adres objęty doręczeniem, niezależnie od liczby adresatów; więcej informacji w dziale Doręczanie korespondencji
opłata stała - ustalenie aktualnego adresu pozwanego40,00więcej informacji w dziale Doręczanie korespondencji
opłata stała - sporządzenie spisu inwentarza400,00więcej informacji w dziale Spis inwentarza
e-zapytania do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych (CIoRZ)*20,00 (DW-1) / 15,00 (DW-4)co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią
e-zapytanie do Biura Ewidencji Ludności Urzędu Miasta (BEL UM)bezpłatne*co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią
e-zapytanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)bezpłatne*
e-zapytanie do rejestru GUS - REGONbezpłatne*
e-zapytanie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)bezpłatne*
e-zapytanie do Krajowego Rejestru Dłużników (KRD)1,60opłata obejmuje zapytanie o jednego dłużnika (co do szczegółów należy skontaktować się z kancelarią)

Zaliczki i opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy komornika o numerze: 89 2490 0005 0000 4600 8588 1169 (Alior Bank), podając cel wpłaty, dane wpłacającego oraz sygnaturę sprawy GKM/KM/KMP/KMN.

W zależności od stanu faktycznego oraz wniosków wierzyciela możliwe jest dokonanie także innych czynności, których podjęcie może być uzależnione od uprzedniego uiszczenia zaliczek.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Jakub Karpeta pozostaje do dyspozycji stron/uczestników postępowania (szczegółowe informacje w dziale Kontakt).